08-03-13

Testament

wetwijs.jpg

Een overlijden is nooit prettig. Na het overlijden komt steeds de nalatenschap. Bij naaste familie weet men meestal wel of deze geregeld is door een testament of niet. Bij vele andere weet men dit echter niet.

ONTHOUD: de nabestaanden weten niet steeds of er een testament is. Maar men kan dit te weten komen via het centraal register der testamenten. Dit wordt beheerd door de koninklijke federatie van het Belgisch notariaat, afdeling CRT, Bergstraat 30-34, 1000 Brussel. Voeg bij je brief een kopie van de overlijdensakte, en ze zullen u laten weten of er een testament is en bij welke notaris deze laatste wilsbeschikking van de overledene ligt, altijd handig om dit wel te weten. (hh2012.2)

07-03-13

Onfeilbaar

De eerste keer dat ik met dit begrip in aanmerking kwam moet in het lager onderwijs zijn geweest. Nee, niet met betrekking tot de onderwijzer, ook al was die dat in ons ogen wel, maar dat werd niet gezegd. Hij was dat en verder werden daar geen woorden aan vuil gemaakt. Geen discussies dus, maar ja dat was toen, en nu ligt dat wellicht anders.

Maar daar gaat het dus niet om. Het woord onfeilbaar stond toen wel in ‘onze’ catechismus. Jongeren van vandaag zullen niet weten waar ik het nu over heb, maar beschouw het als de voorloper van de iPod. Als je naar school ging moest je hem mee hebben, en de teksten leerde je van buiten door dagelijkse herhaling.

Een der teksten ging over de onfeilbaarheid van de paus als hoofd van de Kerk. Je las en leerde het zo vaak dat het wel de waarheid moest zijn.

Een waarheid als een koe, en zulke moet men niet melken. Pausen traden toen ook nog niet af zoals koningen en vooral koninginnen doen. Nee, ze stierven gewoon, hun lichaam werd opgebaard, hun geest ging naar de hemel, en hun onfeilbaarheid naar hun opvolger. Eenvoudige zekerheden, je zou er in deze complexe, steeds aan verandering onderhevige wereld soms naar snakken.

Even onfeilbaar lijkt in het verkeersrecht de verbalisant.

Je weet wel, dat is die beleefde heer of oom agent die je staande houdt na een of andere inbreuk en opschrijft wat je te verklaren hebt. Hopelijk, want als hij net iets anders opschrijft en je hebt het niet gemerkt gaat zijn woord boven het jouwe. Idem dito voor wat de vaststellingen betreft. De wet omschrijft het zo mooi: de vaststellingen van de verbalisant gelden als de waarheid, en dit tot bewijs van het tegendeel.

Hetzelfde kan worden gezegd van de hulpmiddelen waarvan ze zich bedienen; de snelheidsmeters of de apparatuur voor alcoholcontrole of deze waarvan ze zich niet bedienen maar er wel zijn, namelijk de eenzaam en alleen staande flitspalen. Aangezien al deze apparaten ten gepaste tijde worden getest en gekeurd en geijkt lijkt het wel of ze onfeilbaar zijn.

Niets is echter minder waar! Nog vrij recent bleek in een dossier dat op één foto zowaar vier voertuigen prijkten die allemaal door het rood reden! We legden deze ongerijmdheid tijdens de verdediging voor aan de politierechter die de feilbaarheid van de camera moest vaststellen, en tot vreugde van de cliënt de vrijspraak toekende. Advocaten, ze zijn wel niet onfeilbaar, maar wel steeds wakker en alert.

 

                                                                      http://www.hansherbrant.be

02-03-13

Wetwijs Herbrant & Partners

WETWIJS2.jpg

Velen willen na het verlaten van dit tranendal nog een vinger in de pap hebben voor wat hun nalatenschap betreft. Daarom kan een testament worden gemaakt. ONTHOUD: Er bestaan volgens ons burgerlijk wetboek drie soorten testamenten: 1/ Het notarieel of authentiek testament 2/ Het eigenhandig of olografisch testament en 3/ Het internationaal testament. Elk heeft zijn eigen regels en geldigheidsvoorwaarden. Een eigenhandig testament moet met de hand geschreven zijn én gedateerd én ondertekend door de opsteller. Is dit niet het geval dan is het nog niet noodzakelijk nietig, maar de begunstigde zal geheid veel problemen hebben met de afgunstige die niets of minder erft. (hh2012.1) WetWijs Hans HERBRANT

http://www.hansherbrant.be